Deutsch
Česky

                Chceme-li poznat vnitřek, je cisarskeminizapotřebí

pozorovat zvenčí.

Je to proto,

že vše co je uvnitř, musí se projevit i zevně.