Deutsch
Česky

Pro radost

lovecubaminiJakmile se člověk jednou rozhodne, 

pohrouží se ve skutečnosti 

do mocného proudu,

a ten ho unáší na místa, 

na která 

v okamžiku rozhodování

vůbec nepomyslel.

vcelkavanaminiKaždý člověk

na Zemi

má poklad,

který

na něj čeká. 

zatisijinanminiKdyž se všechny dny

zdají stejné,

vždycky je to proto,

že si neuvědomuji,

co dobrého

mi život nabízí. 

                Chceme-li poznat vnitřek, je cisarskeminizapotřebí

pozorovat zvenčí.

Je to proto,

že vše co je uvnitř, musí se projevit i zevně.

 dedeckovamoudraminiJen největší mudrci

 a hlupáci se nemění.

pohodalehatkominiTajemství změny

je v nasměrování energie

ne na boj se starým, 

ale na

budování nového.